ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): ارزیابی خارجی اعتباربخشی بیمارستانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) انجام شد. طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تیم کارشناسان استانداردهای اعتباربخشی در روزهای ۷ و ۸ ام بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید نمودند.

بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع)
.

بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): اعضای هیات ارزیابی وزارت بهداشت در روز شنبه 28 دی ماه ۹۸ از گروه زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) بازدید کردند. در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور خانم دکتر صمیمی و خانم دکتر رحمانی از وزارت متبوع و رئیس بیمارستان ، کادر مربوطه آموزشی و کلیه اعضای هیات علمی گروه زنان تشکیل و به بررسی نقاط ضعف و قوت گروه زنان مرکز پرداخته شد.

تقدیر و تشکر بیمار درسا نمدچی از بخش VIP بیمارستان امیرالمومنین (ع)
.

تقدیر و تشکر بیمار درسا نمدچی از بخش VIP بیمارستان امیرالمومنین (ع)

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمونین (ع): بیمار درسا نمدچی در تاریخ 98/10/16 با ارسال نامه از مدیریت عالی و مسئولیت پذیری کارکنان بخش VIP در دوره درمان خود در این مرکز تقدیر و تشکر کرد و خاطر نشان کرد امید است خداوند متعال فرشتگان نجات در بیمارستان ها را در سایه لطف خود محفوظ بدارد.

نامه تقدیر و تشکر بیمار مسعوده مومنی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از پرسنل بیمارستان امیرالمومنین (ع)
.

نامه تقدیر و تشکر بیمار مسعوده مومنی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از پرسنل بیمارستان امیرالمومنین (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) : بیمار مسعوده مومنی در مراجعه ای که به مدت بیش از یک هفته در بیمارستان امیرالمومنین (ع) داشته مراتب تقدیر و تشکر خود را از کادر بیمارستان به عمل آورد. ایشان در تاریخ 98/10/16 طی نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از امور مدیریتی٬ اخلاق و برخورد مناسب پزشکان ٬ رزیدنت ها٬ پرستاران و کارمندان این مرکز تقدیر و تشکر کرد.

برگزاری کلاس مدیریت بر خود در بیمارستان امیرالمومنین (ع)ُ «دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان»
.

برگزاری کلاس مدیریت بر خود در بیمارستان امیرالمومنین (ع)ُ «دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان»

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): کلاس آموزشی مدیریت بر خود در روز دوشنبه ۱۶ دی ماه با حضور دکتر ذوالفقاری جهت کلیه مسئولین محترم واحد ها٬ بخش ها و سوپروایزران جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریتی در سالن امام رضای بیمارستان امیرالمومنین (ع) برگزار شد.