برنامه کارگاه ها
 

کارگاه های پاییز 97

 

مکان

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

ردیف

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

15/7/97        11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

1

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

29/7/97        11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

2

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

13/8/97         11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

3

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

27/8/97       11-13

اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

4

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

11/9/97       11-13

اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey

5

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
573817 : کل بازدید 75 : بازدید امروز 0.39 : زمان بارگزاری صفحه 28 : بازدید این صفحه 14 : بازدیدکنندگان آنلاين