مسئول واحد : خانم معصومه زمانی
پاتولوژیست :خانم دکتر نسرین عسگری
 

واحد آزمايشگاه بيمارستان اميرالمومنين (ع) خدمات پاراكلينيكي را با كيفيت بالا به كليه بيماران بستري در مركز و مراجعين سرپايي به صورت شبانه روز با كادري مجرب و تحت نظر متخصص آسيب شناسي باليني و تشريحي با تجربه سركار خانم دكتر نسرين عسگري ارائه مي نمايد .

 

خدمات ارائه شده در حوزه هاي زير مي باشد :

  • خون شناسي : آزمايشاتي از قبيل شمارش كامل گلبول ها ، رتيكولوسيت ها ، اسمير خون محيطي و آناليز مايعات بدن
  • بيوشيمي : آزمايشاتي از قبيل وضعيت كاركرد كليه ، كاركرد كبد ،چربي خون، وضعيت متابوليك و الكتروليت هاي بدن
  • انعقاد : آزمايشاتي از قبيل تعيين وضعيت انعقادي (CT , BT , PT , PTT)
  • ايمونولوژي : آزمايشاتي از قبيل تست هاي سرولوژيكي (CRP-RF-ASO-RPR- …)
  • ميكروب شناسي :آزمايش هاي مستقيم و كشت از ادرار و مدفوع و مايعات بدن ، تعيين ميزان حساسيت به آنتي بيوتيك ها – تست  انگل شناسي
  • بانك خون : آماده سازي خون و فرآورده هاي آن جهت تزريق به بيماران بستري مركز و برخي بيماران خاص ( تالاسمي ) و تعيين گروه خوني بيماران سرپايي

 

   انجام آزمايش بارداري به روش گراويندكس براي بيماران سرپايي و BHCG براي بيماران بستري