مسئول بخش : خانم فرشته قدس

اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین سمنان شامل 2 اتاق فعال جراحی زنان ، یک اتاق extra،اتاق ریکاوری و اتاق انتظار می باشد. کادر مجرب اتاق عمل، در جهت رضایتمندی هرچه بیشتر بیماران و همراهان آنها فعالیت می نمایند.

دراین بخش 9 نفراز متخصصین زنان و زایمان به همراه 13 نفر دستیار زنان آماده خدمت می باشند.

اسامی پزشکان متخصص زنان و زایمان:

1-خانم دکتر اعظم آذرگون(فلوشیپ نازایی)

2-خانم دکتر نجمه فائز

3-خانم دکترناهید رهبر

4-خانم دکترصنم مرادان

5-خانم دکتر مژگان رحمانیان

6-خانم دکتر شهرزاد آقا عمو

7- خانم دکتر الهام صفاریه

8- خانم دکتر ساهره اعرابیان

9- خانم دکترساتی نیک درزی

در این مکان تمامی اعمال جراحی زنان صورت می پذیرد.