۱۶ اکتبر مصادف با ۲۴ مهرماه روز جهانی غذا
.

۱۶ اکتبر مصادف با ۲۴ مهرماه روز جهانی غذا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته میشود. در این روز سازمان های بین المللی به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست تلاش می کنند.