جهت مشاهده لیست بیمه های طرف قرارداد سال 1402 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

بیمه طرف قرارداد_1.pdf

بیمه های پایه و تکمیلی درمان طرف قرارداد با بیمارستان امیرالمومنین (ع)  سمنان

 

سازمان خدمات درمانی

سازمان تامین اجتماعی

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

نوع قرارداد

نام سازمان بیمه گر طرف قرارداد

بیمه پایه وتکمیلی

بیمه ایران

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صادرات

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملی

بیمه پایه وتکمیلی

بانک تجارت

بیمه تکمیلی

بیمه سینا

خرید خدمت

بیمارستان شفا

بیمه پایه

صداوسیما

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملت

بیمه تکمیلی

بیمه میهن

بیمه تکمیلی

بیمه دانا

بیمه تکمیلی

بیمه معلم

بیمه تکمیلی

بیمه آرمان

بیمه پایه

پایگاه هوایی

بیمه تکمیلی

بیمه پارسیان

بیمه پایه

نیروی انتظامی

بیمه تکمیلی

بیمه کوثر

بیمه تکمیلی

سردفترداران

بیمه پایه

صنعت نفت

بیمه پایه

سپاه آل محمد

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صنعت ومعدن

بیمه تکمیلی

بیمه البرز

بیمه پایه

بازنشستگان البرز شرقی

بیمه پایه وتکمیلی

بانک کشاورزی

بیمه پایه وتکمیلی

بانک سپه

بیمه تکمیلی

آتیه سازان حافظ

بیمه پایه

معراج (هوافضا)

بیمه تکمیلی

کمک رسان ایران

بیمه پایه

البرز شرقی شاغلین

بیمه تکمیلی

بیمه کارآفرین

بیمه پایه

آمادگاه شهید هاشمی