جهت اطلاع از زمان مراجعه به کلینیک بیهوشی لطفا با شماره های تلفن بیمارستان (02333460055) تماس حاصل فرمایید.