مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) سمنان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1367 در زمینی به مساحت 7 هکتار و زیربنای حدود یازده هزار متر مربع احداث و آغاز به کار نموده است و از خرداد 1384 حدود دو هزار و نهصد و هشتاد و پنج متر مربع به زیربنای آن اضافه گردیده است. در حال حاضر زیربنای بیمارستان حدود سیزده هزار و نهصد و هشتاد و پنج متر مربع و دارای 116 تخت می باشد.

این بیمارستان با بهره گیری از تجارب مناسب و ارزشمند مدیران، پزشکان و پرسنل متعهد و کوشای خود توانسته است گام‌های بزرگی در جهت سلامت مردم شریف سمنان بردارد.

امید است با بهره گیری از سیستم‌های فنی و مدیریتی نظیر حاکمیت بالینی و اعتباربخشی در جهت بهبود مستمر، ارتقا کیفیت خدمات درمانی و رضایت هرچه بیشتر مراجعان گام بردارد.