دکتر ساتی نیک درزی

متخصص زنان وزایمان

دکترحمیدرضا حافظی

پزشک عمومی

دکتر سید محمد حسینی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دکتر شمس الله نوری پور

متخصص اطفال

دکتر نوید دانایی

فوق تخصص نوزادان

دکتر محمد صادق یزدیها

متخصص کودکان

دکتر محمد فروزش فرد

متخصص بیهوشی