جدیدترین کتاب های خریداری شده در سال 99

 

  

ردیف

عنوان کتاب

سال انتشار

1

Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases

2019

2

Atlas of Hysteroscopy

2020

3

Gabbe’s Obstetrics

2021

 

ردیف

عنوان

تعداد

نویسنده /مترجم

ناشر

سال انتشار

1

پرستاری سلامت جامعه

1

مازیار دوگوهر

جامعه نگر

1398

2

روان پرستاری: شامل نکات خط به خط...

1

مازیار دوگوهر

جامعه نگر

1398

3

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1

مازیار دوگوهر

جامعه نگر

1398

4

پرستاری کودکان شامل نکات...

1

مازیار دوگوهر

جامعه نگر

1398

5

مرور جامع روان پرستاری براساس سرفصل جدید...

1

حمید حجتی

جامعه نگر

1397

6

مرور جامع پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان...

1

مهناز شوقی

جامعه نگر

1397

7

مرور جامع پرستاری کودکان براساس آخرین سرفصل دروس...

1

حامد مرتضوی

جامعه نگر

1397

8

مرور جامع پرستاری سلامت جامعه

1

اسحق ایلدرآبادی

جامعه نگر

1398

9

مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی...

1

سمیه غفاری

جامعه نگر

1398

10

پرستاری سلامت جامعه

1

اسحق ایلدرآبادی

جامعه نگر

1397

11

درسنامه ی پرستاری کودکان ونگ

1

مریلین هاکنبری

جامعه نگر

1398

12

جراحی ژنیکولوژی تلیندز

2 دوره

ویکتوریا لین هاندا

آرتین طب، اندیشه رفیع

1398

13

بانک سوالات IQB زبان همراه با پاسخ نامه...

1

سارا شاهرضا

گروه تالیفی خلیلی

1398

14

بانک سوالات پرستاری: داخلی جراحی، کودکان، بهداشت روان و...

1

فاطمه غفاری

بشری، تحفه

1398

15

نکات طلایی ارشد پرستاری داخلی جراحی...

2

شوکتی احمدآباد

جامعه نگر

1398

16

مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی

1

سمیه غفاری

جامعه نگر

1398

17

پرستاری سلامت جامعه

1

اسحق ایلدرآبادی

جامعه نگر

1397

18

چالش های اخلاقی طب کودکان

2

ایرج صدیقی

اندیشه ماندگار

1398

19

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1

ربابه ضیغمی

جامعه نگر

1396

20

مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز 2018

1

ویلیامز

گلبان

1397

21

جعبه سیاه پرستاری

1

نیما پورغلام

جامعه نگر

1398

22

درسنامه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1

لیفر

جامعه نگر

1398

23

روان پرستاری بهداشت روانی 1

1

محسن کوشان

اندیشه رفیع

1398

24

روان پرستاری بهداشت روانی 2

1

محسن کوشان

اندیشه رفیع

1398

25

بیماریهای ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020

2

رابرت کلیگمن

اندیشه رفیع

1399

26

دارودرمانی نلسون 2020

2

رابرت کلیگمن

اندیشه رفیع

1399

27

بیماریهای نوزادان نلسون 2020

2

رابرت کلیگمن

اندیشه رفیع

1399

28

بیماریهای ریه نلسون 2020

2

رابرت کلیگمن

اندیشه رفیع

1399

29

بیماریهای عفونی باکتریال نلسون 2020

2

رابرت کلیگمن

اندیشه رفیع

1399

30

بیماریهای قلب و عروق نلسون 2020

2

رابرت کلیگمن

اندیشه رفیع

1399

31

بیماریهای زنان برک و نواک 2020

2دوره

جاناتان برک

گلبان

1398

32

بیماریهای زنان و زایمان بکمن 2019

8

رابرت کازانو

تیمورزاده و حیدری

1399