کلینیک تالاسمی از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل ساختمان شماره یک بیمارستان فعال می باشد.