مسئول بخش: جواد حسن نژاد

پزشک و مسئول فنی: ساناز انصاری (دوره دیده تخصصی ماموگرافی و سونوگرافی پستان در استان)

 

 

این بخش شامل سی تی اسکن، ماموگرافی، رادیوگرافی و سونوگرافی می باشد.

سی تی اسکن : تمامی اسکن های بدن فرد با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می پذیرد.

رادیوگرافی: کارهای تخصصی شامل HSG ، VCUG و IVP انجام میشود.

تنها مرکز ارائه دهنده خدمات HSG یا هیستروسالپینگوگرافی که همان عکس رنگی از رحم همچنین تنها مرکز ارائه دهنده خدمات VCUG یا همان عکس رنگی از مثانه در کودکان و اطفال در استان سمنان میباشد. IVP یا عکس رنگی کلیه نیز در این مرکز انجام می شود.

ماموگرافی : از دستگاه فوجی که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیاست استفاده می شود.  

سونوگرافی: که جهت اطفال و زنان انجام می شود دو دستگاه وجود دارد یکی داپلر (عروق وریدی) و دیگری سونوگرافی واژینال .

 

 

ماموگرافی در طول ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 13

رادیوگرافی و سی تی اسکن به صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل سال فعال میباشد.

داخلی :2315 و 2316 و 2308