نام و نام خانوادگی مسئول کتابخانه: مرضیه عضدی، کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

آدرس: سمنان، میدان مادر، بلوار مصطفی خمینی، بیمارستان امیرالمومنین، واحد کتابخانه

کدپستی:34731-35157

شماره تماس: 33460055-023 داخلی 2240

 آدرس ایمیل: Amirlibrary@semums.ac.ir

google map

 

 

فرم ارسال درخواست