جراحی های زنان

 

بخش جراحی زنان مرکزآموزشی، درمانی و پژوهشی امیرالمومنین(ع) آماده خدمت به بیماران می باشد و کادرمجرب این بخش خود را صرف خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم نموده اند.

دراین بخش بیماران با تشخیص های مصوب گروه زنان بستری می شوند.

این تشخیص ها شامل موارد زیر می باشند:

1-سزارین                                                        9-توبو پلاستی (باز کردن لوله های رحمی)

2-هیسترکتومی (برداشتن رحم)                             10-عفونت لگنی

3-لاپاراتومی (باز کردن شکم)                              11-توبکتومی (بستن لوله های رحمی)

4-رکتوسل سیستوسل (ترمیم افتادگی مثانه )             12-خونریزی غیرطبیعی

5-کوتاژ تشخیصی                                             13-کیسته بار تولن

6-لاپاراسکوپی                                                 14-هایمنکتومی                     

7-هیستروسکوپی                                              15-عفونت پس ازاعمال جراحی

8-کوتریزاسیون         

  این بخش دارای  نه اتاق فعال جهت بیماران بستری می باشد. کلیه اتاق های این بخش، دارای یخچال و تخت های تاشو جهت استراحت همراه بیمار و سرویس بهداشتی مجزا و سیستم تهویه (گرمایش وسرمایش مطلوب) می باشد.

   همچنین تمامی اتاق های این بخش مجهز به ساکشن و اکسیژن مرکزی هستند.

 

بیماری های شایع بخش عبارتند از:

1-سزارین

2-هیسترکتومی

3-رکتوسل سیستوسل

4-کورتاژ تشخیصی

5-عفونت لگنی

 

  نحوه پذیرش و آموزش

   کلیه بیماران این بخش به طور مستقیم از مطب و هم چنین به طور غیر مستقیم از لیبر درمانگاه زنان پذیرش می گردند.

   در این بخش کلیه مراحل قابل پیگیری بعد بدرقه آماده ارائه خدمات مورد نیاز (مشاوره) بعد از ترخیص می باشد. سیستم بدرقه بخش، شماره تماس بیمارستان و بخش را در اختیار بیماران محترم قرارمی دهد بروز موارد غیر طبیعی (مانند تب، ترشحات غیر طبیعی، افزایش فشار خون و....) می توانند از خدمات مشاوره ای مورد نیاز بهره مند گردند