انجمن خیرین سلامت مركز آموزشي درمانی اميرالمومنين(ع) بيمارستان با شناسایی نیازهای بهداشتی، درمانی در سطح بيمارستان تلاش می کند فضای ویژه ای برای شکوفایی علاقه و گرایش های خیرخواهانه شهروندان ایجاد نماید. این انجمن برای برطرف کردن مشکلات و تجهیز مركز آموزشي درمانی، نیازمند همراهی و مساعدت همه شهروندان، خیرین سخاوتمند و مردم نیک اندیش می باشد. برخي از بيماران آن‌ قدر محتاج و نيازمند هستند كه در زمره مستحق‌ترين مردم براي كمك به شمار می‌آيند و از تامين مايحتاج اوليه خود نيز ناتوانند.

كمك به بيماران نيازمند از طريق بيمارستان، مناسب‌ترين مسير كمك به بيماران است و نيكوكاران مطمئن باشند كه ما هديه آنان را به كساني كه نيازمندان واقعي هستند، می‌رسانيم. نيكوكاران و خيرين، با مراجعه به دفتر مديريت بيمارستان و كسب اطلاع از نحوه مشاركت در تامين امكانات درمان بيماران، می‌توانند در راه رضاي خدا و خلق خدا قدم گذارند.

 

زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست

هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود

 صحنه پيوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد!...