مسئول داروخانه : ملیحه نادعلیان
مسئول فنی : خانم دکتر فاطمه رحمانی
 

داروخانه بیمارستان امیرالمومنین با دارا بودن 4 نفر نیرو (شامل یک داروساز،  و 3 نفر تکنسین دارویی) به صورت شبانه روزی فعال بوده و به ارائه خدمات به بیماران سرپائی و بستری در بخش های درمانی می پردازد، در این داروخانه بالغ بر 1000 قلم انواع دارو و تجهیزات پزشکی موجود می باشد.

 

خدماتی که در داروخانه ارائه میشود شامل:

  1. آماده نمودن دارو و تجهیزات مورد استفاده بیماران بستری در بخش ها و ارسال به بخش های درمانی
  2. ارائه داروهای مورد نیاز بیماران خاص(تالاسمی، هموفیلی و...)
  3. ارائه شیر خشک مخصوص بیماران PKU