بنا بر اعلام هیات مدیره صندوق همای رحمت ،  وام قرعه ای صندوق همای رحمت همه ماهه و در روز پنجم هر ماه انجام و مبلغ مصوب وام به حساب برندگان واریز می گردد. همچنین به همکاران عضو طرح وام نوبتی این صندوق نیز بر اساس سرمایه عضو، وام نوبتی پرداخت می گردد.

عندلیب رئیس هیات مدیره صندوق همای رحمت ضمن اعلام این خبر افزود با توجه به اعتماد و استقبال همکاران، همه ماه به بیش از 17 نفر از برندگان این صندوق وام قرض الحسنه پرداخت می گردد.

لازم به ذکر است که کلیه پرسنل رسمی و قراردادی بیارستان امیرالمومنین (ع) و شاغلین در سایر واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان جهت اطلاع از شرایط عضویت و دریافت وام صندوق همای رحمت می توانند با شماره 31422010 تماس بگیرند.