مسئول بخش :خانم شهین آل بویه
 
- بيماران از 31روزگي تا 14 سا لگي با توجه به نوع بيماري در بخش اطفال پذيرش ميشود.

- بخش داراي 20 تخت فعال می باشد که ۸ تخت مربوط به بخش امید و ۲ تخت ایزوله کامل می باشد.

- اتاق ايزوله: داراي يك تخت بيمار و يك تخت همراه و صندلي و تلويزيون و سرويس بهداشتي مجزا مي باشد.

- اتاق درمان:اقداماتي نظير LP-BM- پانسمان ودر صورت نياز CPR درآن صورت مي گيرد.

- اتاق تزريقات ودارو: نمونه برداري وگرفتنIv  و آماده سازي دارو ها درآن انجام مي گيرد.

- محوطه بازي: در حياط پشتي بخش مي باشد. همچنین اتاق بازی فرش شده دارای وسایل بازی قابل شستشو، کتاب داستان و وسایل نقاشی می باشد .

- اتاق ها و ديوارهاي بخش: دیوار ها دارای کاشی های رنگی بوده و پرده هاي رنگي در اتاقها نصب شده است.

- كليه اتاقهاي بخش اطفال مجهز به :

سيستم تهويه، سيستم گرمايش و سرمايش، ساكشن و اكسيژن، تلويزيون، يخچال، صندلي، كليد و پريز ايمني كودك و سرويس بهداشتي مجزا مي باشد.

  • تجهيزات بخش اطفال:

نبولايزر دارويي ،بخور گرم و سرد ،پالس اكسيمتري،الكترو شوك،پمپ انفوزيون سرم،گلوكومتر،ساكشن و اكسيژن هاي سانترال و سيار ،وزنه نوزاد وبزرگسال ،دستگاه اشعه جهت ضد عفوني اتاقها ، هود شیمی درمانی

ستهاي استريل( پانسمان،سوزن BM-Lp،سوزن بيوپسي كبد)

وسايل معاينه(اتوسكوپ ،چراغ قوه،گوشي ،افتالموسكوپ ،دستگاه فشار سنج در سايز هاي مختلف)

  •  
  •  

پزشكان متخصص و فوق تخصص بخش کودکان:

فوق تخص مغز و اعصاب کودکان :دکتر سید محمد حسینی

متخصص كودكان : خانم دکترنادری ارم - آقای دکتر محمدصادق یزدیها

فوق تخصص قلب كودكان: آقای دکتر محمدنصیر همتیان

فوق تخصص نوزادان : آقای دکتر نوید دانایی

فوق تخصص عفوني كودكان :آقای دکتر مرتضی رضایی

فوق تخصص كليه كودكان: خانم دکتر مژگان مظاهری

فوق تخصص خون كودكان: خانم دکتر تسبیحی

فوق تخصص غدد اطفال : دکتر پریسا تاج دینی

فوق تخصص نوزادان :دکتر فاطمه تقی پور

 رزيدنت هاي سال يك و دو و سه دوره تخصص كودكان ميبينند كه در طي شبانه روز در بيمارستان و بخش كشيك مي باشند.

اقدامات معمول

- پذيرش مستقيم بيمار از بخش اورژانس كودكان

- پذيرش مستقيم بيمار از مطب

- مراقبت و ارائه كليه خدمات درماني به كودكان و شير خواران

-ارائه آموزش هاي مراقبتي و حمايتي لازم به همراهان بيماران ،حين بستري و ترخيص

- ارائه پمفلتهاي آموزشي به همراهان

- آموزش شيردهي به مادران در صورت نياز

لاز به ذكر است در بخش اطفال از مرداد ماه 1392 كليه اقدامات مرتبط با كودكان نياز به شيمي درماني با حضور پزشك انكولوژيست انجام مي پذيرد. در حال حاضر شيمي درماني كودكان در اتاقهاي مجزا در انتهاي بخش جهت كودكان شيمي درماني در نظر گرفته شده است.

بيماريهاي شايع بخش اطفال:

GE،UTI،AOM،FC، پنوموني، كروپ، فاويسم، اختلالات گوارشي و كبدي، برونشيوليت، بيماران عفوني، تشنج، بيماران قلبي و عروقي.