لیست الفبایی مجموعه منابع الکترونیک رایگان و مشترک وزارت بهداشت

علیرغم اتمام اشتراک تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی، دسترسی و امکان جستجوی منابع و دریافت متن کامل (مقاله، کتاب و ...) به صورت رایگان از سوی ناشر برقرار است.

  

به منظور استفاده از منابع الکترونیک مشترک در خارج از محیط دانشگاه می توانید از VPN استفاده نمایید.

 

Type:     D=Database ,    J=Journal,     B=Book,     E=Evidence Base Medicine,    M=Multimedia,   L= Local Resources,  F=Free Medical Resources**

Access

Type**

 Database

No

E

ACP Journal Club

No

E

All OVID EBM Reviews

Free for Subscribers

L

 

Barakat Knowledge Network System

 سامانه دانش گستر برکت

 Free

F

BioMedCentral

Yes

 D

BMJ

 No

 E

BMJ Best Practice

Yes

 J

BMJ Journals

NO

 E

BMJ Learning

 No

 D/J

Clinical key

 No

 M

Clinical Key (Guidelines)

No

 M

Clinical Key (Multimedia)

NO  B

Clinical Key Books

Free

L

Cochrane Iran Associate Center

مرکز همکار کاکرین ایران

Yes

 E

Cochrane Library

 Free

 F

Directory of Open Access Books

 Free

 F

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 No

 J

EBSCO Dentistry & Oral Sciences

No

 D

Embase

Yes

D

Essential science indicators (ESI)

Free

F

 

Free Books For Doctors

 Free

 F

Free Medical Journals

Free

 D

Google scholar

Free for Subscribers

L

 

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Free for Subscribers

L

 

Islamic World Science Citation Database (ISC)

(ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

Yes

D

Journal citation reports (JCR)

Free for Subscribers

L

MagIran

بانک اطلاعات نشریات کشور 

 Free

 L

 

MoH Books Publishing System

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه‌ها

 Free

 L

 

MoH Journals Black List

فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

Free

 L

 

MoH Journals Database

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

 Free

 L

 

MoH Thesis Database

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی

NO

D

OVID

No

 M

OVID (Multimedia)

 No

 B

Ovid Books

 Yes

 B/M

Primal Pictures

 Yes

 J

ProQuest

No

D

Proquest Dissertations & Theses

 Free

D

PubMed

 Yes

 J

SAGE Journals

 Yes

 J

ScienceDirect

No

(only open access)

 B

ScienceDirect Books

 Free

 L

 

Scientific Information Database (SID)

 (SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 Yes

 D

Scopus

Yes

 J

Springer

Free

 E

Trip Database

 No

 D

Ulrich’s web

 Yes

 D/E

UpToDate

 Yes

D

Web of Science (ISI)

 Yes

J

Wiley

 Yes

 B

Wiley Books