مسئول واحد : آقای داوود کریمی

مدکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود

تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد. 
مددکاران اجتماعی می توانند خدمات خود را در سه زمینه زیر با بهره گیری از فعالیتهای حرفه ای- تخصصی به جامعه عرضه نمایند:
مددکاری فردی: ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود

و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.
مددکاری جامعه ای: توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی
و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه.
مددکاری گروهی: ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند
بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند.

خدمات قابل ارائه
• مصاحبه های فردی با همراهان کودکان در زمینه مشکلات ایشان
• ارجاع بیماران به مراکز مختلف مورد نیاز ایشان. این مراکز شامل مراکز خیریه و مراکز درمانی و غیره می باشند.
• برقراری رابطه اداری و همکاری با کلیه بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان اعم از پذیرش درمانگاه ها، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، فیزیولوژی، دندانپزشکی، اتاق عمل . غیره
و سرویس دهی به موارد ارجاعی از قسمت های فوق الذکر.
• ویزیت و گزارش گیری روزانه از بیماران بستری در بخش ها جهت شناسایی بیماران مشکل دار و راهنمایی بیماران در زمینه بیمه و مدارد دیگر و پیگیری مشکلات ایشان در زمینه درمان.
• راهنمایی بیماران در زمینه مشکلات هزینه های ترخیص، دارو و غیره و معرفی ایشان به موسسات و سازمان های کمکی.
• جذب کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین جهت بیماران و بیمارستان و رساندن موارد کمک شده به افراد نیازمند و یا قسمت هایی از بیمارستان که بنا به تایید خیرین ضرورت داشته باشد.
• انجام بازدید از منازل و تماس با خانواده بیماران در موارد ضروری.
• سروسامان دادن به وضعیت کودکان و نوزادان مجهول الهویه و رها شده یا بی سرپرست در زمینه پیدا کردن خانواده ایشان و تحویل به آنان و در صورت مشخص نبودن خانواده،
اخذ دستور قضایی و تحویل ایشان به مراجع ذی صلاح همچون کلانتری، بهزیستی و امثال آن.
• رسیدگی به وضعیت موارد کودک آزاری شامل شناسایی، مصاحبه با پدر و مادر و کودک و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح همچون کلانتری، بهزیستی و امثال آن.
• تشکیل پرونده اجتماعی جهت بیماران خاص، شیمی درمانی، هموفیلی، تالاسمی و غیره و تعیین درصد تخفیف ایشان و ثبت آمار تخفیفات داده شده و گزارش فوق به معاونت درمان
• ثبت امار تخفیفات داده شده به بیماران بیمه دار و غیر بیمه ای و افغان به صورت جداگانه و ارسال به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی

• همکاری در برنامه ریزی، تحقیق و پژوهش پیرامون برخی از مسایل مربوط به بیماران و بیماری ها.
• تلاش جهت ایجاد محیط جذاب تر و قابل تحمل تر برای بیماران خصوصا بیماران صعب العلاج از طریق برگزاری جشن ها، عیادت ها، برپایی اتاق بازی، پخش میوه و شیرینی و ..
• پیگیری بیماران
NICUو PICUبه دلیل نداشتن همراه و برقراری تماس با ایشان.

چشم انداز
• سروسامان دادن به وضعیت بیماران خاص، شیمی درمانی، هموفیلی، تالاسمی و
PKU.
• پیگیری کلی بیماران افغان و سعی در آگاه سازی مسئولین و برنامه ریزی جهت وضعیت ایشان.
• بهسازی محیط بیمارستان با کمک خیرین جهت رفاه حال کودکان و همراهان ایشان.

برخی فعالیت های انجام شده :

برگزاری جشنواره غذا به نفع بیماران PKU

برگزاری جشن تولد در اتاق بازی (به منظور تقویت روحیه شاداب و با نشاط کودکان بستری و یا مراجعه کننده بیمارستان

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ خانواده های بیماران PKUبا تیم درمان