علیرغم اتمام اشتراک تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی، دسترسی و امکان جستجوی منابع و دریافت متن کامل (مقاله، کتاب و ...) به صورت رایگان از سوی برخی ناشران برقرار است.

 

   در صورت نیاز به راهنمایی بر روی لینک "از کتابدار بپرس!" کلیک کنید.

 

به منظور استفاده از منابع الکترونیک مشترک در خارج از محیط دانشگاه می توانید از VPN استفاده نمایید.

 

 

  Databases  

 

 

 

 

No Access

 

 

No Access

No Access 

No Access

 

 

No Access 

 

 

 

 

   E-Journals  

 

 

 

 

  

No Access

 

No Access

 

 

 

 

 

 

 

Ebooks 

 

No Access

 

 

 

 

                                   EBM Evidence Based Medicine              

 

No Access 

No Access 

No Access 

 

 

 
 

 

 

 
 

منابع الکترونیک