مسئول بخش خانم فرشته کاکو

بخش نوزادان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) یکی از مهم ترین بخش های بیمارستان برای درمان نوزادان تازه متولد شده تا 28 روزگی است که دارای 10 تخت می باشد.

بیماران این بخش شامل نوزادانی با شرایط زیر می باشند:

·         نوزادانی که از شرایط بحرانی خارج شده و از NICU مرخص شده اند.

·         نوزادانی که نیاز به فتوتراپی دارند.

·         نوزادانی که نیاز به وزن گیری دارند.

·         نوزادانی که مادر، در بخش مراقبت های ویژه بستری می باشد.

·         نوزادان تازه متولد شده رها شده که نیاز به مراقبت و درمان دارند.

 

در این بخش علاوه بر کلیه مراقبت های طبق دستور پزشک و تشخیص های پرستاری، آموزش های لازم به مادران داده می شود که اهم این آموزش ها شامل موارد زیر می باشد:

·         آموزش تغذیه انحصاری با شیر مادر

·         آموزش مراقبت های عمومی نوزادان

·         ارتباط موثر مادر و نوزاد

·         محیط نگهداری نوزاد

·         کنترل عفونت

·         مشکلات احتمالی پس از ترخیص

 

نوزادان پس از بهبودی نسبی تحویل خانواده می شوند.

والدین درصورت وجود هرگونه مشکل در نگهداری نوزاد می توانند تلفنی از پرسنل اطلاعات دریافت نمایند.