اسامی پزشکان مرکز

گروه کودکان

1- دکتر سیدمحمد حسینی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

2- دکتر نوید دانایی فوق تخصص نوزادان

3- دکتر کریم رحیمی اقدم فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

4- دکتر مرتضی رضایی فوق تخصص عفونی کودکان

5- دکتر محمد نصیر همتیان فوق تخصص قلب کودکان

6- دکتر مهری آیتی متخصص کودکان

7- دکتر غلامرضا محمدی متخصص کودکان

8- دکتر ماندانا تسبیحی فوق تخصص آنکولوژی کودکان

9- دکتر مژگان مظاهری فوق تخصص نفرولوژی کودکان

10- دکتر مریم نادری ارم متخصص کودکان

11- دکتر فاطمه تقی پور فوق تخصص نوزادان

 

 

گروه زنان و زایمان

1- دکتر مژگان رحمانیان متخصص زنان و زایمان

2- دکتر ناهید رهبر متخصص زنان وزایمان

3- دکتر اعظم آذرگون فلوشیپ نازائی زنان و زایمان

4- دکتر الهام صفاریه متخصص زنان و زایمان

5- دکتر شهرزاد آقا عمو متخصص زنان و زایمان

6- دکتر نجمه فائز متخصص زنان و زایمان

7- دکتر صنم مرادان متخصص زنان و زایمان

8-  دکتر ساتی نیک درزی متخصص زنان و زایمان

9- دکتر ساهره اعرابیان متخصص زنان و زایمان

گروه بیهوشی

1- دکتر بابک حسین زاده

2- دکتر ابوالفضل عبدا...پور

3- دکتر غلامرضا سعدالدین

سایر پزشکان

دکتر نسرین عسگری پاتولوژیست

دکتر ناهید آزاد جنین شناس

دکتر عباس زیاری متخصص پزشکی اجتماعی

دکتر پریسا تاج دینی فوق تخصص غدد

دکتر فرزاد نوری فوق تخصص آسم و آلرژی

دکتر محسن سوسن آبادی فراهانی فلوشیپ ژنتیک پزشکی