پیام ریاست

با سلام و احترام

توجه شما بازدیدکنندگان گرامی را به وبسایت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) گرامی داشته و از شما به خاطر انتخاب این بیمارستان جهت رفع نیازهای درمانی خود سپاسگزاریم. تمام تلاش خود را نموده ایم تا با استفاده از کارکنان مجرب و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا، ضمن ارائه خدمات مطلوب، در جهت رضایت شما گام برداریم. خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر، بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق، وابسته به رضای مخلوق است.

 

 

دکتر ساتی نیک درزی