مسئول واحد : خانم سپیده سید

 

گفتار درماني از مجموعه پيراپزشكي و يكي از رشته هاي توانبخشي است كه به بررسي چگونگي درك و رشد زبان و گفتار مي پردازد و جنبه هاي مختلف زبان از جمله : واژگان ، صرف و نحو و كاربرد زبان و جنبه هاي مختلف گفتار مانند چگونگي توليد يا تلفظ واجه هاي مختلف ، زمينه ي ايجاد و چگونگي لكنت زبان ، چگونگي توليد صوت يا صدا و بررسي ويژگي هاي صوت مطلوب را مورد بررسي قرار مي دهد . همچنين اختلالات بلع و روشهاي تشخيص و درمان آنها نيز مورد توجه قرار مي گيرد . پذيرش بيمار در اين رشته هيچ محدوديت سني ندارد و افراد از زمان نوزادي با ارائه مشاوره به خانواده تا سنين كهنسالي مي توانند از خدمات آسيب شناسي گفتار و زبان بهره مند شوند.

 

انواع خدمات ارائه شده در مركز گفتار درماني شامل زمينه هاي زير مي باشد :

  • اختلالات كودكان : اختلالات بلع و تغذيه ، تاخير رشد گفتار و زبان ، كم شنوايي ، عقب ماندگي ذهني ، سندرم داون ، اختلالات رشد حركتي گفتار
  • اختلالات مغز و اعصاب : فلج مغزي ، زبان پريشي ناشي از سكته ، نام پريشي ناشي از سكته ، شناخت پريشي ناشي از سكته ، اختلالات حركتي گفتار ، اختلالات بلع ، لكنت زبان
  • اختلالات گوش و حلق و بيني و حنجره : شكاف لب و كام ، اختلالات صوت ، اختلالات توليدي و تلفظي ، اختلالات تشديد
  • اختلالات روانپزشكي : اختلالات نافذ رشد ( اوتيسم و آسپرگر) ، اختلالات بيش فعالي و كمبود توجه ،اختلالات نقص توجه و تمركز ، اختلالات يادگيري ، اختلال خواندن و نوشتن

 

واحد گفتار درماني بيمارستان امير همه روزه از ساعت 14-8 پذيراي مراجعه كنندگان مي باشد .