مسئول بخش : خانم الهه طاهریان

بخش ICU زنان از اسفندماه سال 94 با چهار تخت فعال و یک تخت ایزوله در مکان جدید ( محل قبلی بخش NICU ) با ساختار جدید شروع به فعالیت نمود. در این بخش با امکاناتی همچون تخت های سه شکن، ونتیلاتور، مانیتور، دستگاه های پمپ انفوزیون، الکتروشوک و... مکان مناسبی جهت پذیرش بیماران بدحال فراهم شده است.