امکانات تفریحی و ورزشی
 

برنامه ورزشی آمادگی جسمانی کارکنان دانشگاه (ویژه بانوان)


 

 

ایروبیک

 

برای تونیک

 

یوگا

 

پیلاتس

 

تی ارایکس

 

 

شنبه

 

باشگاه نشاط

8 الی 9

 

باشگاه نشاط

30/16 الی 30/17

 

باشگاه حجاب

19 الی 20

باشگاه برای تونیک

18 الی 19

 

 

 

باشگاه نشاط

15/19الی15/20

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

باشگاه نشاط

30/19الی30/20

 

 

 

باشگاه آگرین

18 الی 19

 

 

دوشنبه

 

 

باشگاه حجاب

19 الی 20

 

باشگاه برای تونیک 18 الی 19

 

 

 

باشگاه نشاط

15/19الی15/20

 

 

باشگاه آگرین

20 الی 21

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

باشگاه نشاط

30/19الی30/20

 

 

 

باشگاه آگرین

18 الی 19

 

 

چهارشنبه

 

باشگاه نشاط

8 الی 9

 

باشگاه نشاط

30/16 الی 30/17

 

باشگاه حجاب

19 الی 20

 

باشگاه برای تونیک 18 الی 19

 

 

 

 

باشگاه آگرین

20 الی 21

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
609483 : کل بازدید 75 : بازدید امروز 0.97 : زمان بارگزاری صفحه 1113 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين