بهبود کیفیت
 

وظائف واحد بهبود کیفیت:

·         تعیین ، اولویت بندی ، سنجش ، تحلیل و ارتقای شاخص های بیمارستانی ( پایش مدیریتی) با مشارکت واحد مدیریت اطلاعات سلامت و سایر بخش ها و واحدها

·         برنامه ریزی و هماهنگی انجام ممیزی داخلی و طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مناسب بر اساس تحلیل نتایج ممیزی

·         هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

·         ارائه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد

·         آموزش مباحث مرتبط به بهبود کیفیت به کارکنان بیمارستان

·         پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها

·         برگزاری کمیته بهبود کیفیت با هدف تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر ، شامل موضوعات بالینی و غیر بالینی با همکاری مسئولین بخش ها و واحدها و اعضای کمیته بهبود کیفیت با هدف ارتقای یک پارچه و هماهنگ تمام بخش ها و واحدها

·         پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
618757 : کل بازدید 64 : بازدید امروز 1.00 : زمان بارگزاری صفحه 1210 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين