تازه های کتاب
 
جدیدترین کتاب های گروه زنان

 

عنوان کتاب

سال انتشار

زمان خرید کتاب

Williams Obstetrics

2018

اردیبهشت 97

High Risk Pregnancy: management options

2017

اردیبهشت 97

Atlas of Gynecologic Surgery

 

2014

اردیبهشت 97

Mastering the techniques in Hysteroscopy

2017

اردیبهشت 97

Obstetrics: Evidence based algorithms

2017

اردیبهشت 97

Hacker & Moores Essentials of Obstetrics and Gynecology

 

2016

اردیبهشت 97

Diagnostic Imaging: Obstetrics

 

2016

اردیبهشت 97

Female Cosmetic: Genital Surgery

2017

آبان 97

Maternal-Fetal Medicine

2019

آبان 97

Atlas Of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

2019

آبان 97

Textbook of assisted reproductive techniques

2018

آبان 97

 

جدیدترین کتاب های گروه کودکان

 

 

عنوان کتاب

سال انتشار

زمان خرید کتاب

Nelson Essentials of pediatrics

 

2018

اردیبهشت 97

The Harriet lane handbook

 

2018

اردیبهشت 97

Pediatric decision-making strategies

 

2016

اردیبهشت 97

Red Book2015: Report of the Committee on infectious disease

 

2015

اردیبهشت 97

The PICU Handbook

2018

 

آذر 97

 

 

 


نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
618718 : کل بازدید 25 : بازدید امروز 1.35 : زمان بارگزاری صفحه 822 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين