تیم مدیریتی
 
تیم مدیریتی
 

اعضای تیم مدیریت اجرایی مطابق با استاندارد اعتباربخشی

 

  1. رئیس بیمارستان: آقای دکتر سید محمد حسینی
  2. مدیریت: آقای حسین رهبر
  3. مدیر پرستاری: خانم خدیجه لقایی
  4. سوپروایزر آموزشی: خانم محبوبه نیک اندیش
  5. مدیر امور مالی: آقای سعید امیدی
  6. مدیر بهبود کیفیت: خانم شکوفه باقری
  7. مدیر منابع انسانی :خانم سلیمه جوادی نژاد
نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
609518 : کل بازدید 110 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 1396 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين