شورای پژوهشی
 

اهداف وبرنامه ها ی مرکز توسعه تحقیقات بالینی

1- تشویق و ترغیب اجرای پژوهش های بالینی در این بیمارستان

2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

3- توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در امر پژوهش

4- ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی بالینی بیمارستان

5- حمایت مالی از پژوهش های بالینی در بیمارستان

6- جلب مشارکت کلیه اعضای هیئت علمی مرکز در طرح های تحقیقاتی مشترک مرکز توسعه تحقیقات بالینی

7- تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان امیرالمومنین(ع) در راستای :

·         بررسی وتصویب طرح ها ی پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان بر اساس ضوابط تفویض اختیار شده از شورای پژوهشی دانشگاه

·         تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

·         تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

·         تلاش بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی

·         تصویب خط مشی های پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست های پژوهشی دانشگاه

 

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)

AHCRDU.semums@yahoo.com

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
609516 : کل بازدید 108 : بازدید امروز 0.96 : زمان بارگزاری صفحه 534 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين