مشاوران مرکز
 

مشاوران واحد توسعه تحقيقات بالينی

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

آخرين رشته تحصيلی

نوع ارائه مشاوره

E-mail

تلفن همراه

1

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

متدولوژي

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

2

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

مقاله نويسی

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

3

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

آمار و اناليز داده ها

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

4

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

جستجوی منابع

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

5

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

پروپوزال نويسی- قوانین و مقررات پژوهشی

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

6

فاطمه تقی پور

کارشناس ارشد روانشناسی

مشاور امور کامپیوتری و جمع آوری داده

AHCRDU.Semums@yahoo.com

09384570600

7

فاطمه تقی پور

کارشناس ارشد روانشناسی

سابميت و پیگيری چاپ مقالات

AHCRDU.Semums@yahoo.com

09384570600

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین (ع)

AHCRDU.semums@yahoo.com

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
618760 : کل بازدید 67 : بازدید امروز 1.06 : زمان بارگزاری صفحه 469 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين