منابع انسانی
 

کارگزینی واحدی است كه کلیه امور مربوط به منابع انسانی را در بیمارستان انجام می دهد. وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد.

 

1-  تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

2- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

3-    انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

4-   برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

5-   اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

6-  تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

7-   شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

9-     مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

10- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

11- تهیه گزارشات لازم

12- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف ، چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

13- اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

14- تهیه گزارشهای لازم جهت مسوولین مربوطه

15- پاسخ گویی به مکاتبات اداری

16- تهیه گزارشهای آماری که از سوی مسوولین مربوطه اعلام می گردد .

17- اجرای صحیح احکام ارزشیابی کارکنان

18- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان رسته های بهداشتی درمانی

19- امور مربوط به مرخصی کارکنان

20- پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان بر اساس احکام جدید آموزش

21- پیش بینی و بکارگیری سیستم نرم افزاردر زمینه های مختلف نیروی انسانی

22- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب کا

23- انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می گردند.

24- آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان و پاسخگویی در این خصوص به کارکنان با هماهنگی منابع انسانی

25- تشکیل کمیته های مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش و .... و پیگیری این کمیته ها

 

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
609556 : کل بازدید 148 : بازدید امروز 0.89 : زمان بارگزاری صفحه 925 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين