پمفلت های آموزشی
 
   دانلود فایل : shit shir madar geld1.jpg           حجم فایل 10797 KB
   دانلود فایل : shit shir madar.jpg           حجم فایل 12811 KB
   دانلود فایل : جزوه همو ویژیلانس.pdf           حجم فایل 2442 KB
   دانلود فایل : ترومبوآمبولی.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود فایل : electroshock_2015_1394 [compatibility mode].pdf           حجم فایل 9404 KB
   دانلود فایل : cpr_2015 [compatibility mode].pdf           حجم فایل 28152 KB
   دانلود فایل : تغذیه مادر در دوارن شیردهی.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود فایل : عفونت گوش میانی.pdf           حجم فایل 155 KB
   دانلود فایل : عفونت خون یا سپسیس در نوزادان.pdf           حجم فایل 438 KB
   دانلود فایل : تشنج در کودکان.pdf           حجم فایل 185 KB
   دانلود فایل : پنومونی در اطفال.pdf           حجم فایل 112 KB
   دانلود فایل : پمفلت گاستروانتريت آموزش به بيمار.pdf           حجم فایل 264 KB
   دانلود فایل : بد غذایی در کودکان.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود فایل : استفاده از دم یار.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود فایل : 69(عفونت ادراري در كودكان).pdf           حجم فایل 377 KB
   دانلود فایل : سقط جنين-95.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود فایل : درد زودرس زايماني plp.pdf           حجم فایل 328 KB
   دانلود فایل : پره اكلامپسي.pdf           حجم فایل 469 KB
   دانلود فایل : prom.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود فایل : 4 (ديابت و حاملگي).pdf           حجم فایل 399 KB
   دانلود فایل : مراقبت های پس از سزارین(1).pdf           حجم فایل 276 KB
   دانلود فایل : بیماریهای التهابی لگن pid.pdf           حجم فایل 481 KB
   دانلود فایل : برداشتن رحم.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود فایل : اموزش به بیماردرکورتاژتشخیصی.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود فایل : apr.pdf           حجم فایل 336 KB
   دانلود فایل : مراقبت از نوزاد پس از ترخیص.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود فایل : فرمت خام پمفلت آموزش به بیمار.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود فایل : عفونت خون یا سپسیس در نوزادان.pdf           حجم فایل 438 KB
   دانلود فایل : آموزش بدو ورود به بیمار.pdf           حجم فایل 348 KB
   دانلود فایل : 64 (قولنج شيرخواران).pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود فایل : ایکتر نوزادی.pdf           حجم فایل 950 KB
   دانلود فایل : 25 (بهداشت و مراقبتهای عمومی نوزادان).pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود فایل : خونریزی بعد از زایمان.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود فایل : حاملگی خارج از رحم.pdf           حجم فایل 185 KB
   دانلود فایل : amboli02.pdf           حجم فایل 4414 KB
   دانلود فایل : amboli01.pdf           حجم فایل 5678 KB
نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
618720 : کل بازدید 27 : بازدید امروز 1.02 : زمان بارگزاری صفحه 1443 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين