کارگاه های آموزشی
 

کارگاه های پاییز 97

 

مکان

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

توضیحات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

15/7/97        11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey


مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

29/7/97        11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey


مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

22/8/97         11-13

دستیاران

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey


مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

13/9/97       11-13

اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey


مستندات

سایت کامپیوتر

مرکز تحقیقات

خانم عضدی

27/9/97       11-13

اعضای هیات علمی

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی clinicalkey


مستندات

نظرسنجی
آیا شکل جدید سایت را می پسندید؟

بله
خیر

پروژه های عمرانی  
پروژه های عمرانی

 

دستورالعمها  
اجرای دستورالعمل های تحول در نظام سلامت

 

مصوبات کمیته ها  
مصوبات کمیته ها در یک نگاه
امکانات تفریحی  
امکانات تفریحی و ورزشی
609533 : کل بازدید 125 : بازدید امروز 0.90 : زمان بارگزاری صفحه 178 : بازدید این صفحه 10 : بازدیدکنندگان آنلاين