تقدیر و تشکر بیمار یگانه پوشه از بخش فوق تخصصی کودکان بیمارستان امیرالمومنین (ع)
.

تقدیر و تشکر بیمار یگانه پوشه از بخش فوق تخصصی کودکان بیمارستان امیرالمومنین (ع)

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع): یگانه پوشه دختر ۷ ساله با مشکل نارسایی کلیوی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۹ در بخش فوق تخصصی کودکان بستری شد. که با گذشت ده روز از روند درمان با حال عمومی خوب در تاریخ ۲۱ دی ماه از بیمارستان مرخص شد. مادر ایشان طی نامه ای از زحمات کلیه پرسنل اعم از پزشکان، پرستاران، رزیدنت ها و بهکاران تقدیر و تشکر کرد و برای تمامی پرسنل آرزوی عاقبت به خیری کرد.