گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع)

سال 1397

 

تهیه کننده:مرضیه عضدی

کارشناس و مسئول کتابخانه

بهار 98

 

گزارش توسعه مجموعه منابع چایی کتابخانه

در کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) به منظور دستیابی به مجموعه ای غنی، نیازسنجی از گروه های استفاده كننده كتابخانه صورت می گیرد. در سال 1397  تعداد 190 نسخه کتاب  خریداری  و اهدایی تهیه شده است.

 

گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه

·         براساس گزارش نرم افزار آذرسا از ابتدا تا پایان سال 1397، تعداد کتاب های امانت و عودت داده شده 1958 مورد می باشد  (1067 مورد امانت  و 891 مورد عودت) ؛ کتب الکتروینک کتابخانه که به صورت فایل های pdfدر مجموعه کتابخانه وجود دارند نیز در اختیار علاقمندان به این فرمت کتاب  قرار داده شده است .

 

گزارش تعداد کارگاه های آموزشی

در سال 1397 تعداد 4 کارگاه آموزشی پایگاه clinicalkeyتوسط مسئول کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) در محل سایت بیمارستان برگزار گردید.

 

گزارش تولید محتوای آموزشی (ارتقاء سواد اطلاعاتی)

در سال 1397 تعداد سه محتوای آموزشی توسط کارشناس کتابخانه تهیه گردیده که شامل :

·         راهنمای جامع و روزآمد پایگاه clinicalkey

·         راهنمای جامع و روزآمد پایگاه pubmed

·         تهیه بروشور نحوه استفاده از پایگاه pubmed