خلاصه عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) در 9 ماهه اول سال 1400

 

 • گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

تعداد کتاب های خریداری شده

کتب اهدایی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

بیمارستان/ دانشکده

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

11

11

0

0

0

0

بیمارستان امیرالمومنین

 

 

 • گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه :

تعداد تمدید انجام شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای پس داده شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای گرفته شده

تعداد نسخه امانت

تعداد عنوان امانت

بیمارستان/ دانشکده

کتاب لاتین

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

180

0

0

66

733

41

242

 

بیمارستان امیرالمومنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • گزارش برگزاری جلسات( با کتابخانه های اقماری یا داخلی) و موارد مورد بررسی:

ردیف

تاریخ جلسات

موضوع

1

1400/7/11

بحث و بررسی در خصوص استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی و چک لیست پایش عملیاتی

2

1400/8/18

بحث و بررسی در خصوص معیارهای شاخص "رسالت و سازمان"

3

1400/9/21

بحث و بررسی در خصوص خط مشی و فرآیندهای تهیه شده توسط کتابداران بالینی

 

 

اطلاعات مربوط به وبسایت کتابخانه:

تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه: 271

تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی: 197

 

تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه تا تاریخ 1400/9/30

تعداد نسخ کتاب فارسی: 1734                        تعداد عنوان کتاب فارسی: 1271

تعداد نسخ کتاب لاتین: 679                            تعداد عنوان کتاب لاتین: 483

پایان نامه:  330

منبع غیر چاپی مانند CD و ... : 30

 

سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه:

خدمات مجموعه سازی 

 • هماهنگی، اطلاع رسانی و جمع آوری لیست منابع مورد نیاز گروه های آموزشی و دانشجویان جهت خرید کتاب
 • وجین بیش از 100 نسخه کتاب قدیمی و مستهلک

 

خدمات اطلاع رسانی

 • به روز رسانی صفحه کتابخانه در سایت بیمارستان براساس چک لیست ارزیابی کتابخانه های مراکز آموزشی و درمانی ارسالی از سوی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • آموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و استخراج مقالات مورد نیاز رزیدنت ها
 • جستجوی مقالات مختلف برای پزشکان، رزیدنت ها و اینترن های مرکز و در ادامه ایمیل و پرینت آنها
 • اطلاع رسانی درخصوص برنامه های هفته کتاب
 • اطلاع رسانی درخصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی مختلف
 • شرکت در وبینارهای آموزشی تخصصی که توسط کتابخانه مرکزی و معاونت پژوهشی و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود.

  

خدمات فنی

 • کنترل عناوین دریافتی با فهرست سفارش و کنترل محتوای کتب جهت عدم وجود مشکل در چاپ کتاب
 • آماده سازی حدود 130 نسخه کتاب ( شامل ثبت در دفتر ثبت و مهر کتاب، ثبت در سیستم آذرسا و ورود اطلاعات کتاب ها در سیستم نرم افزار کتابخانه ای آذرسا، پرینت برچسب عطف و برچسب بارکد و نصب آنها بر روی کتاب و قرار دادن کتاب ها در قفسه های موضوعی مربوطه )

 

خدمات مدیریتی

 • شرکت در جلسات کتابخانه مرکزی جهت حرکت به سمت اجرای استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی و بررسی شاخص های موجود در چک لیست ارزیابی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی
 • ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان شامل دستیاران کودکان و زنان، دانشجویان پزشکی، پرستاری و... همچنین دو گروه آموزشی پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • راه اندازی قفسه کتاب های مرجع در پاویون پزشکان به درخواست رزیدنت های کودکان و زنان و به دستور ریاست بیمارستان
 • نظارت کلی بر امور و مسائل مربوط به کتابخانه
 • نظارت بر فعالیت پرسنل شیفت عصر کتابخانه
 • رسیدگی به درخواست های کاربران سالن مطالعه و پیگیری آنها از طریق ریاست بیمارستان
 • انجام تمامی امور روزمره و روتین شامل امانت و تحویل کتاب، ارائه تسویه حساب به دانشجویان متقاضی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه آزاد، همچنین ارائه تسویه حساب به پزشکان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • به عضویت درآمدن تمامی اعضای جدید در سال 1400 و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
 • تمدید تلفنی و آنلاین کتب امانتی