عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع) در سال1398

تهیه کننده: مرضیه عضدی مسئول کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین(ع)

 

خدمات مجموعه سازی

       هماهنگی، اطلاع رسانی و جمع آوری لیست منابع مورد نیاز گروههای آموزشی و دانشجویان جهت خرید کتاب

( در سال 1398  حدود 100 نسخه کتاب  خریداری  شده است )

خدمات امانت

نرم افزار آذرسا از ابتدا تا انتهای سال 1398 تعداد 2300 مورد امانت و 1853 مورد عودت گزارش داده است.

تولید محتوای آموزشی

 • تدوین راهنمای جامع و کامل سامانه منبع یاب
 • تدوین راهنمای سامانه نوپا
 • تدوین راهنمای جامع و روزآمد پایگاه اطلاعاتی Ovid
 • تدوین پمفلت آشنایی با سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

خدمات اطلاع رسانی

 • اطلاع رسانی درخصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در نیمه اول و دوم سال
 • برگزاری چندین کارگاه آموزشی پایگاه clinicalkey برای تمامی رزیدنت های مرکز که پس از این آموزش، رزیدنت ها در حوزه جستجو و بازیابی اطلاعات در قالب های مختلفی همچون  Book, Journal, Guideline, Patient education, Image, Video  و...توانمند گردیده اند. همچنین برگزاری چندین جلسه کارگاه آشنایی با نرم افزار آذرسا و سامانه منبع یاب برای دانشجویان مرکز
 • برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Ovid جهت اعضای هیات علمی و کتابداران در کتابخانه مرکزی دانشگاه
 • بروز رسانی صفحه کتابخانه در سایت بیمارستان براساس چک لیست ارزیابی کتابخانه های مراکز آموزشی و درمانی ارسالی از سوی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 •  جستجوی بیش از 100 عنوان مقاله برای پزشکان، رزیدنت ها و اینترن های مرکز و در ادامه ایمیل و پرینت آنها
 • اطلاع رسانی درخصوص برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • اطلاع رسانی درخصوص ثبت نام بن خرید کتاب
 • اطلاع رسانی درخصوص خریداری کتاب های جدید و دسترس پذیری برای اعضای کتابخانه
 • اطلاع رسانی درخصوص شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور
 • اطلاع رسانی درخصوص برنامه های هفته کتاب
 • سرچ و جستجوی مقالات در موضوع خاص فرد مراجعه کننده به کتابخانه

 

خدمات فنی

 • کنترل عناوین دریافتی با فهرست سفارش و کنترل محتوای کتب جهت عدم وجود مشکل در چاپ کتاب
 • آماده سازی حدود 100 نسخه کتاب ( شامل ثبت در دفتر ثبت و مهر کتاب، ثبت در سیستم آذرسا و ورود اطلاعات تک تک کتاب ها در سیستم نرم افزار کتابخانه ای آذرسا، پرینت برچسب عطف و برچسب بارکد و نصب آنها بر روی کتاب و قرار دادن کتاب ها در قفسه های موضوعی مربوطه )
 • ارائه گزارش سه ماهه خرید به تفکیک نسخه و هزینه به کتابخانه مرکزی

خدمات مدیریتی

 • کتابخانه مرکز در برنامه پایش عملیاتی مشترک دانشگاه ها در سه ماهه اول موفق به کسب نمره 95 از 100 شد. در برنامه پایش عملیاتی دانشگاه ها که هر 3 ماه یک بار انجام می شود، وجود آیتم هایی مانند درج شابکا کتابخانه، دسترسی به کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال، دسترسی به سامانه منبع یاب و نوپا، وجود راهنماهای آموزشی و آیین نامه ها و... در سایت کتابخانه بیمارستان ( که منجربه بروزرسانی سایت کتابخانه گردیده است )، از جمله مواردی است که باعث کسب امتیاز 95 برای کتابخانه شده است.
 • ارائه خدمات به بیش از 18 گروه آموزشی از دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان شامل دانشجویان پزشکی، رزیدنت های کودکان و زنان، پرستاری، علوم آزمایشگاهی و ... همچنین دو گروه آموزشی پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • برپایی ایستگاه مبادله کتاب به مناسبت هفته کتاب
 • برپایی نمایشگاه کتاب در هفته کتاب
 • نظارت کلی بر امور و مسائل مربوط به کتابخانه
 • نظارت بر فعالیت پرسنل شیفت عصر کتابخانه
 • درخواست موارد مورد نیاز کتابخانه و سالن مطالعه و پیگیری آن ها
 • انجام تمامی امور روزمره و روتین شامل امانت و تحویل کتاب، ارائه تسویه حساب به دانشجویان متقاضی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه آزاد، همچنین ارائه تسویه حساب به پزشکان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی سمنان.
 • به عضویت درآمدن تمامی اعضای جدید در سال 98 و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار کتابخانه ای آذرسا