عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع) در سال 1401

 

گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

تعداد کتاب های خریداری شده

کتب اهدایی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

بیمارستان/ دانشکده

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

100

100

0

0

6

3

بیمارستان امیرالمومنین

 

گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه :

تعداد تمدید انجام شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای پس داده شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای گرفته شده

تعداد نسخه امانت

تعداد عنوان امانت

بیمارستان/ دانشکده

کتاب لاتین

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

650

3

3

110

1610

72

705

بیمارستان امیرالمومنین

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تعداد کارگاه های آموزشی:

ردیف

 

نام کارگاه

 

گروه هدف

 

تاریخ برگزاری

 

سخنران

 

تعداد شرکت کننده 

مستندات

لینک صفحه ای از وبسایت که مستندات در آنجا ذکر شده است.

1

جستجوی شواهد بالینی در Pubmed

کتابداران

دانشجویان

25/03/1401        12-10

 

خانم عضدی

 

19

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

2

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

دانشجویان

2/8/1401

12-14

 

خانم عضدی

3

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

3

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UptoDate

دستیاران

15/9/1401

12-14

 

خانم عضدی

3

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

4

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

دانشجویان

4/10/1401

12-14

 

خانم عضدی

4

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

5

آشنایی با کتابخانه و تمدید آنلاین منابع

دانشجویان

12/10/1401

12-14

 

خانم عضدی

4

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

6

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی UptoDate

دستیاران زنان

14/10/1401

12-14

 

خانم عضدی

4

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

7

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote

اعضای هیات علمی

25/11/1401

10-12

آقای دکتر ولی زاده

8

کارگاه های سال 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش برگزاری نمایشگاه توسط/ در کتابخانه 

گروه هدف

زمان برگزاری

نام نمایشگاه

دانشجویان، کارکنان، بیماران و همراه بیماران

1-12 خرداد ماه

نمایشگاه کتاب های عمومی

 

 

گزارش برگزاری جلسات با ریاست یا معاونین دانشکده/ بیمارستان و.... و موارد مورد بررسی:

ردیف

تاریخ جلسات

موضوع

1

1401/3/4

اولین جلسه کتابداران دانشگاه (نحوه تکمیل فرم های پایش، به روزرسانی صفحه کتابخانه، نحوه خرید کتاب و برگزاری کارگاه )

2

1401/4/5

ارائه آمار تعداد کتاب ها و مجلات موضوعی زنان و کودکان به معاونت آموزشی بیمارستان جهت اعتباربخشی

3

1401/4/15

پیگیری مشکلات درخصوص سرمایش کتابخانه، تعمیر صندلی ها و مهتابی های سالن مطالعه

4

1401/6/13

درخواست بودجه جهت خرید کتاب

5

1401/7/9

برنامه ریزی کارگاه های نیمه دوم سال

6

1401/7/17

پیگیری مشکلات دانشجویان درخصوص سالن مطالعه

7

1401/11/3

جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی ( مدیریت منابع )

8

1401/11/11

جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی ( مدیریت منابع )

9

1401/11/18

جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی ( مدیریت خدمات)

10

1401/11/27

درخواست خرید کتاب های رفرنس کودکان و اطفال که در کتابخانه موجود نیستند.

11

1401/12/2

جلسه بررسی استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی ( ویرایش و آماده سازی فرمت نهایی )

12

1401/12/4

دومین جلسه کتابداران دانشگاه ( نحوه خرید کتاب، برگزاری کارگاه، تسویه حساب )

 

اطلاعات مربوط به وبسایت کتابخانه:

تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه:  4320

دستنامه و راهنماهای آموزشی تهیه شده به فرمت pdf  یا  html (در لینک الزامی است):

PubMed 2022  مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

DOI چیست | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

پمفلت اسکوپوس | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

راهنمای ثبت نام و عضویت 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

راهنمای کتابخانه شخصی | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

راهنمای ست کردن میز امانت | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

راهنمای تمدید آنلاین منابع 1401 | مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) (semums.ac.ir)

 

تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی: 620

 

لیست خرید و هزینه کرد سال 1401 در کتابخانه:

ردیف

نوع هزینه انجام شده (غیر از خرید کتاب) شامال هزینه های تعمیرات تجهیزات کامپیوتری و عمرانی و ....

1

شارژ گاز کولر گازی سالن مطالعه

2

شارژ تونر پرینتر

3

تعمیر صندلی های سالن مطالعه

4

تعویض مهتابی های سالن مطالعه

 

تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه تا تاریخ 1401/12/20

تعداد نسخ کتاب فارسی: 1732                            تعداد عنوان کتاب فارسی: 1277

تعداد نسخ کتاب لاتین: 689                                 تعداد عنوان کتاب لاتین: 485

پایان نامه: 330

منبع غیر چاپی مانند CD و ...: 30

   

سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه:

خدمات مجموعه سازی 

 • هماهنگی، اطلاع رسانی و جمع آوری لیست منابع مورد نیاز گروههای آموزشی و دانشجویان جهت خرید کتاب
 • مکاتبه با معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه درخصوص درخواست بودجه برای خرید کتاب های ضروری
 • دریافت بیش از 100 نسخه کتاب اهدایی

 

خدمات سازماندهی:

 • فهرست نویسی و آماده سازی 110 نسخه کتاب
 • مهر و ثبت  نمودن کتاب ها در دفتر ثبت

 

خدمات اطلاع رسانی

 • به روز رسانی مستمر صفحه کتابخانه در سایت بیمارستان براساس چک لیست ارزیابی کتابخانه های مراکز آموزشی و درمانی ارسالی از سوی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • آموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و استخراج مقالات مورد نیاز رزیدنت ها
 • جستجوی مقالات مختلف برای پزشکان، رزیدنت ها و اینترن های مرکز ، ایمیل و پرینت آنها
 • اطلاع رسانی درخصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی مختلف در صفحه کتابخانه
 • شرکت در وبینارهای آموزشی تخصصی که توسط کتابخانه مرکزی و معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود.

 

خدمات مدیریتی

 • کسب رتبه کتابدار برگزیده دانشگاه در سال 1401
 • همکاری با دفتر آموزش، ارائه آمارهای مورد نیاز دفتر آموزش و آمادگی برای اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
 • شرکت در جلسات کتابخانه مرکزی
 • همکاری با کتابخانه مرکزی و تسویه حساب با دانشجویان در ایام تابستان
 • ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان شامل دستیاران کودکان و زنان، دانشجویان پزشکی، پرستاری و... همچنین گروه های آموزشی پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • نظارت کلی بر امور و مسائل مربوط به کتابخانه
 • رسیدگی به درخواست های کاربران سالن مطالعه شامل تعمیر مهتابی میزهای مطالعه، تامین سرمایش سالن مطالعه و پیگیری آنها از طریق ریاست بیمارستان
 • انجام تمامی امور روزمره و روتین شامل امانت و تحویل کتاب، ارائه تسویه حساب به پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشجویان دانشگاه آزاد
 • به عضویت درآمدن اعضای جدید در سال1401 و ورود اطلاعات آنها در نرم افزار کتابخانه ای آذرسا