اعزام تیم شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مسجد علی ابن ابی طالب (ع)

.

اعزام تیم شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مسجد علی ابن ابی طالب (ع)

نجمه ابراهیمی رژیم درمان,

اعزام تیم شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مسجد علی ابن ابی طالب (ع)

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

اعضای تیم شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان متشکل از روانشاس، کارشناس تغذیه و پرستار شنبه شب مورخ 28/10/98 بعد از نماز مغرب و عشاء به مسجد علی ابن ابی طالب (ع) در ناحیه صنعتی ساز مدیران اعزام شده و به انجام مشاوره و خدمت رسانی رایگان به مراجعه کنندگان پرداختند. در این راستا تعداد ۸ مشاوره تغذیه توسط خانم ابراهیمی ، ۵ مشاوره روانشناسی توسط خانمها مسلفی فرو فوادیان، و کنترل فشار خون توسط خانم جعفری جهت 12 نفرانجام شد.

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر