اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از کرونا و راه اندازی پیش تریاژ مامایی در ورودی مرکز امیرالمومنین (ع)

.

اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از کرونا و راه اندازی پیش تریاژ مامایی در ورودی مرکز امیرالمومنین (ع)

 پیش تریاژ مامایی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

اقدامات انجام شده جهت پیش گیری از کرونا در این مرکز به شرح زیر می باشد: کلیه مادران و نوزادان در ۲ نوبت از نظر شک به کرونا تحت ارزیابی قرار می گیرند. بخش هایی برای ایزوله تنفسی، بیماران معمولی و بیماران ویژه در نظر گرفته شده است. ضدعفونی محیط به طور مداوم انجام می شود. همچنین کلیه مراجعین به اورژانس مامایی در سالن انتظار پیش تریاژ شده و بیماران مشکوک جدا از سایرین خدمت دریافت می کنند.

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

 

اقدامات انجام شده جهت پیش گیری از کرونا در این مرکز به شرح زیر می باشد:

  • کلیه سطل های زباله داخل راهروها زرد رنگ و در سه شیفت تخلیه می شوند.
  • کلیه مادران و نوزادان در ۲ نوبت از نظر شک به کرونا تحت ارزیابی قرار می گیرند.
  • بخش هایی برای ایزوله تنفسی، بیماران معمولی و بیماران ویژه در نظر گرفته شده است.
  • ضدعفونی محیط به طور مداوم انجام می شود.

 

همچنین کلیه مراجعین به اورژانس مامایی در سالن انتظار پیش تریاژ شده و بیماران مشکوک جدا از سایرین خدمت دریافت می کنند.

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *