انجام موفقیت آمیز زایمان بی درد برای اولین بار در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

انجام موفقیت آمیز زایمان بی درد برای اولین بار در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع):

دکتر درزی رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع) و متخصص زنان از انجام زایمان طبیعی به روش اپیدورال یا زایمان بی درد در این مرکز خبر داد و گفت این نوع زایمان با حضور دکتر حسین زاده متخصص بیهوشی برای خانم 29 ساله ای با زایمان اول که در هفته 38 بارداری قرار داشت موفقیت آمیز انجام شد.

متخصص زنان ادامه داد در این روش زایمان، بی حسی به وجود می آید اما مادر توانایی حرکت دارد و در زمان مورد نظر قادر به همکاری در عبور و خارج کردن نوزاد از کانال رحمی می باشد .

  • کد خبر : 49675
لینک کوتاه خبر :
خانم نجمه ابراهیمی
خبرنگار

خانم نجمه ابراهیمی