اولین کارگاه آموزش به بیمار پراکلامپسی و اکلامپسی در بارداری برگزار شد

.

اولین کارگاه آموزش به بیمار پراکلامپسی و اکلامپسی در بارداری برگزار شد

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع):

کارگاه آموزش به بیمار پراکلامپسی و اکلامپسی در بارداری با حضور دکتر درزی و دکتر آقا عمو متخصص زنان در بخش VIP مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع) برگزار شد .

در این کارگاه لقایی مدیر خدمات پرستاری، نیک اندیش سوپروایزر آموزش سلامت، رجبی سوپروایزر آموزش سلامت، همتی مسئول بخش VIP و کارشناس خبره به بررسی پرونده بیمار زایمانی با تشخیص پراکلامپسی و اکلامپسی پرداخته و اقدامات آموزشی و بالینی انجام شده پرستاری و مامایی و تطابق آن با گاید لاین وزارت بهداشت و کتب مرجع زنان انجام گردید.

  • کد خبر : 49256
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم نجمه ابراهیمی
خبرنگار

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر