برای اولین بار،برگزاری کارگاه گزارش نویسی و ثبت مستندات در پرونده به شیوه طرح سناریو

.

برای اولین بار،برگزاری کارگاه گزارش نویسی و ثبت مستندات در پرونده به شیوه طرح سناریو

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع):

کارگاه آموزشی گزارش نویسی و ثبت مستندات در پرونده و مراقبت های پرستاری به شیوه طرح سناریو برای اولین بار در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع) برگزار شد.

 این کارگاه با حضور لقایی مدیر خدمات پرستاری، نیک اندیش سوپروایزر آموزشی، رجبی سوپروایزر آموزش سلامت جهت پرستاران و ماماهای شاغل در بخش زنان ، اطفال، اورژانس مامایی و اورژانس اطفال و ICU برگزار شد.

در این کارگاه با طرح سناریو های مختلف در ارتباط با بیماری های تخصصی و فوق تخصصی هر بخش، شیوه های صحیح گزارش نویسی و ثبت مستندات پرونده آموزش داده شد و سپس در این سناریو به نحوه ثبت مراقبت های پرستاری و آموزش به بیمار پرداخته شد.

  • کد خبر : 49437
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم نجمه ابراهیمی
خبرنگار

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر