برگزاری آخرین جلسه کارشناسان خبره در سال 1401

.

برگزاری آخرین جلسه کارشناسان خبره در سال 1401

 برگزاری آخرین جلسه کارشناسان خبر در سال 1401 در بیمارستان امیرالمومنین سمنان

آخرین جلسه کارشناسان خبره در سال 1401 در اتاق مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با حضور کارشناسان خبره کلیه بخش ها برگزار شد.

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع):

آخرین جلسه کارشناسان خبره در سال 1401 در اتاق مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان امیرالمومنین (ع) با حضور کارشناسان خبره کلیه بخش ها برگزار شد. 

نیک اندیش سوپروایزر آموزشی گفت در این جلسه موضوعات ارتباط با تشخیص ها و مراقبت های پرستاری، اهمیت راندهای آموزشی، اهمیت شاخص های آموزشی پرسنلی، نیازسنجی آموزشی، اهمیت ارزیابی اولیه بیمار و بررسی مشکلات موجود، سطوح مراقبتی، اهمیت آموزش دقیق پرسنل جدیدالورود ت.سط کارشناس خبره و ... مطرح شد. 

سوپروایزر آموزشی گفت جلسه کارشناسان خبره جهت ارتقاء کیفیت و کمیت و هماهنگی های آموزشی به دفعات در طی سال برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  • کد خبر : 42870
لینک کوتاه خبر :
خانم نجمه ابراهیمی
خبرنگار

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر

برگزاری آخرین جلسه کارشناسان خبر در سال 1401 در بیمارستان امیرالمومنین سمنان برگزاری آخرین جلسه کارشناسان خبر در سال 1401 در بیمارستان امیرالمومنین سمنان برگزاری آخرین جلسه کارشناسان خبر در سال 1401 در بیمارستان امیرالمومنین سمنان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *