برگزاری جلسه اعتباربخشی با حضور رئیس دانشکده پرستاری مامایی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

برگزاری جلسه اعتباربخشی با حضور رئیس دانشکده پرستاری مامایی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع):

دکتر سلیمانی رئیس دانشکده پرستاری مامایی با حضور در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع) با دکتر درزی رئیس بیمارستان دیدار کرد.

طی جلسه ای که در اتاق ریاست با حضور دکتر درزی رئیس مرکز، دکتر آقا عمو معاون آموزشی، مهندس رحیمیان مسئول امور عمومی، دکتر سلیمانی رئیس دانشکده پرستاری مامایی و انصاری کارشناس برگزار شد به بحث و تبادل نظر پیرامون انعقاد تفاهم نامه مابین ریاست بیمارستان و ریاست دانشکده پرستاری مامایی در راستای اجرای موارد هشت گانه اعتباربخشی پرداخته شد.

پس از جلسه نیز دکتر سلیمانی به اتفاق انصاری و مهندس رحیمیان از پاویون و محل استراحت دانشجویان پرستاری بازدید نمود.

  • کد خبر : 49592
لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم نجمه ابراهیمی
خبرنگار

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر