تقدیر و تشکر بیمار سهیلا دانایی عطائی از بخش جراحی زنان بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

تقدیر و تشکر بیمار سهیلا دانایی عطائی از بخش جراحی زنان بیمارستان امیرالمومنین (ع)

 تقدیر و تشکر از بیمارستان امیر سمنان

بیمار سهیلا دانایی عطائی ساکن شهر گرمسار که مدتی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) بستری بودند با نوشتن نامه ای از پرسنل تقدیر و تشکر کرد.

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

بیمار سهیلا دانایی عطائی ساکن شهر گرمسار که مدتی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) بستری بودند با نوشتن نامه ای در تاریخ 99/3/31 از حسن توجه و رفتار مناسب پرسنل بخش جراحی زنان و کاهش استرس ایشان در طول زمان بستری تقدیر و تشکر کرد، همچنین عنوان کرد این مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قابل معرفی به دیگران است.

کلمات کلیدی
خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *