تقدیر و تشکر بیمار علی فولادیان از بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

تقدیر و تشکر بیمار علی فولادیان از بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع)

پدر بیمار علی فولادیان از بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) تقدیر و تشکر کرد.

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

امیر فولادیان پدر بیمار علی فولادیان طی نامه ای از زحمات پرسنل و بهکاران بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین (ع) تقدیر و تشکر کرد ایشان فرمود برای تمامی کارکنان این بخش سلامتی و طول عمر را خواهانیم، تلاش و اخلاق آنها قابل ستایش و تقدیر است.

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی