روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

همزمان با 15 اردیبهشت (5 می) روز جهانی بهداشت دست در محل ورودی بیمارستان فیلم آموزشی شستشوی دست جهت مراجعه کنندگان به نمایش گذاشته شد. همچنین نبوی مسئول کنترل عفونت بیمارستان با ارائه بروشورها و یاداوری اهمیت شستشوی مناسب دستها به خصوص در شرایط درگیری با ویروس کرونا آموزش های لازم را جهت مراجعه کنندگان ارائه داد به طوریکه تعدادی از پرسنل مرکز نیز  با مراجعه به این میز دستورالعمل مناسب شستشوی دست را از ابتدا انجام دادند.

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *